ژوند رازکورنۍ

12 نکته برای زندگی خوش پس از ازدواج

1. با داشتن نیت نیک ازدواج نموده و نیت خویش را هرچندگاهی تجدید کنید
هردو طرف باید با ارادۀ خاص رضایت الله (ج) به عقد ازدواج درآیند، تا اینکه رحمت و مهربانی الهی شامل حال شان گردد. در این صورت ازدواج خود به یک نوعی از عبادت مبدل میگردد، که در اثر آن هردو طرف ثواب کسب خواهند کرد. خداوند از آنها راضی خواهد شد، که همین موضوع در تأمین آرامش، ثبات و خوشبخشی در امداد زندگی مشترک اهمیت بسزائی دارد. باید بدانیم که زمانی یک عبادت برای مدت طولانی ای دوام پیدا میکند، لازم است تا در رابطه به همان عبادت نیات خویش را اصلاح نمائیم تا نشود به بیراهه رفته باشیم.

2. به خاطر داشته باشیم که همسر ما نیز در دایره کلی برادر/خواهر اسلامی ماست
خیلی اوقات پیش میشود که مسلمانان، با سایر مردم بیرون از خانۀ خویش با مهربانی و صمیمیت برخورد میکنند، ولی زمانی که نوبت به همسران خودشان فرا میرسد خیلی عجیب و غریب برخورد میکنند. مسلمانان باید این را بدانند که همسران شان نیز در زمره سایر برادران و خواهران مسلمان شامل اند، و وجایبی را که آنها در قبال سایر برادران و خواهران مسلمان خویش دارند؛ باید اساس روابط زندگی مشترک آنها را بنا کند. اما جای شکی نیست که یک همسر حقوق بیشتر از آن دارد، اما باید درک واضح از حقوق برادری (خواهری) داشته و به آن پابند باشیم.

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: ” مؤمن کسی است که آنچه برای خود می پسندد، برای برادر (مسلمان) خود نیز بپسندد” (رواه البخاری 2/12) سبحان الله…تنها همین حدیث چقدر رابطه ها را نجات میدهد؟ این حدیث مبارک هرگونه کردار بد را منع کرده و هرگونه کردار نیک را تشویق میکند!

3. توقعات غیر واقع بینانه را کنار بزنید
معمول طوریست که زوج ها قبل از ازدواج در مورد همسر آیندۀ خویش توقعات غیر واقع بینانه دارند، و در تمام ابعاد کمال را جستجو میکنند. در حالیکه، خیلی به ندرت، ممکن این توقعات به حقیقت مبدل شوند و در صورت که به واقعیت مبدل نشوند باعث ایجاد مشکلات فراوانی میشود. بدین معناست که باید درک کنیم که خداوند جل جلاله انسانها را غیرکامل آفریده، که ممکن در جریان زندگی مشترک زناشوهری اشتباهات زیادی از انسان سر بزند. با چرخانیدن میز به سوی خواسته های واقع بینانه، ناگهان خیلی حیرت زده شده و خواهیم دریافت که همسر ما خیلی صفات بهتر از آن را داشته که ما توقع میکردیم. و این کار به نوبۀ خود، باعث بوجود آمدن رضایت در رابطۀ ازدواج میشود.

4. بر بهترین های همسرتان تمرکز کنید
از آنجایی که هیچ کس با همه بهترین صفات آراسته نیست، تمرکز باید به صفات مثبتی باشد که همسر از آن برخور دار است. تشویق، صفت و سپاسگذاری تان را بطور متداوم اظهار نمائید تا از یک طرف صفات نیک موجوده بهبود یابند و از طرف دیگر صفات نیک بیشتری در طرف مقابل رشد نماید.تلاش کنید نکات منفی را نادیده بگیرید، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند: مرد مسلمان باید از زن مسلمان نفرت نداشته باشد. او ممکن یکی از صفات وی را دوست نداشته باشد، ولی شاید صفتی دیگری وی برایش خوشایند باشد. (رواه المسلم 8/3469)

5. بهترین دوست همسر تان باشید
تلاش کنید و دریابید که بهترین دوست چگونه میباشد و بعداً همانگونه بهترین دوست همسرتان شوید. این نوع دوستی شامل مسایل همچو شریک ساختن علایق، تجارب، رویا ها، ناکامی ها و موفقیت ها می باشد. همچنان دانستن اینکه چه چیز را خوش دارد و از چه چیز خوشش نمی آید و تلاش اینکه با هر طریق ممکن وی را خوش بسازیم. بهترین دوست همچنان کسی است که بالایش اعتماد شده و بر شانه هایش تکیه زده میتوانیم. همسر باید دوستی باشد که شخص میخواهد تمام عمر وی را با خود داشته باشد.

6. وقت با ارزشی باهم سپری نمائید
کافی نیست که با هم غذا بخورید، کارهای اندک خانه را باهم انجام دهید و چند کلمه با هم صحبت کنید. همسران باید همچنان فرصت کافی ای داشته باشند تا به تقویت رابطۀ خویش بپردازند. همسران معمولاً با کارهای خودشان مصروف شده و یکی از مهم ترین کارهای که باید در زندگی انجام دهند را فراموش میکنند. «وقت با ارزش» از گفتگوی آرام و عمیق گرفته تا قدم زدن در فضای سبز و یا شریک ساختن سرگرمی یا پروژۀ باهم است. هردو طرف باید با آنچه مشغول میشوند موافق بوده و مزاحمت ها را به حداقل برسانند.
رسول گرامی صلی الله علیه وسلم با همسرش عایشه رضی الله تعالی عنها مسابقه مسابقه دوش میکرد. بعضی اوقات عایشه رضی الله تعالی عنها برنده میشود و گاهی محمد صلی الله علیه وسلم. بخاطر داشته باشید که آنزمان رسول مطهر صلی الله علیه وسلم در سنین پنجاه قرارداشت؛ چند تن ما فکر کرده میتوانیم که چنین کاری را انجام دهیم، که در نهایت با نیت سالم، بحیث کار نیک و عمل عبادی شمرده شود؟

7. احساسات تان را مکرراً بیان کنید
این طرز دید بیشتر غربی مانند است که اکثر مردم به مشکل میتوانند با آن خو بگیرند، ولی این خیلی با اهمیت است که در مورد احساسات خویش؛ چه این احساسات منفی باشند چه مثبت، صادق و بازنگر باشیم. خطوط ارتباطات باید در بین همسران همیشه باز بوده و هرگاه مسئله پیش میشود، به زودترین فرصت می باید به طرف مقابل گفته شود. این سخن بخاطری منطقی بنظر میخورد که، هر مشکلی که در ابتداء ممکن کوچک جلوه نماید، در نهایت شاید به یک چالش بزرگتری مبدل گردد در صورتیکه در وقت مناسب و به درستی با آن مقابله صورت نگیرد. معالجۀ خاموش هرگز معضله ای را بشکل دراز مدت حل نمی کند.

8. اشتباهات تان را قبول کرده و معذرت بخواهید
درست همانطوریکه بعد از مرتکب شدن گناهی به درگاه الهی توبه میکنیم، بعد از مرتکب شدن اشتباهی می باید از همسر خود معذرت بخواهیم. طرف قوی همان است که اشتباهات خود را پذیرفته بتواند، از طرف دیگر معذرت بخواهد و در نهایت برای بهبود صفات که به ریاضت ضرورت دارد کار کند. اگر اعتراف بر اشتباهات و معذرت خواهی بر کسی سنگین تمام شده و از آن شانه خالی میکند، باید بداند که در رابطۀ همسری اش آنقدر رشد و نمو صورت گرفته نمی تواند.

9. اشتباهات گذشته را هرگز به روی نکشانید
به روی کشانیدن اشتباهات گذشته بر شخص خیلی سنگین تمام میشود. در کل، اسلام توصیه نمی کند که در گذشته زندگی کنیم. اشتباهات بخاطر صورت گرفته اند تا تکرار نشوند، اما تکرار اشتباهات باید از حد نگذرد. از طرفی هم ما بحیث انسان، نمی توانیم طرف دیگر را مورد قضاوت عادلانه قرار دهیم. ولی میتوانیم به طرف مقابل نصیحت کنیم، اما به شیوۀ درست، نیت پاک و اخلاق مناسب.

10. گاهی یکدیگر را متعجب سازید
متعجب ساختن ممکن شامل آوردن تحفۀ کوچک، دسته گلی، آماده ساختن غذای خاص، پوشیدن لباس خاص و آرایش نمودن «این امر تنها شامل حال زنان نمی شود»، ارسال نمودن پیامی و یا هر اقدام دیگری که به نظر شما همسر تان را متعجب و خوشنود میسازد، باشد. هدف اساسی اینجا تغییر روند عادی زندگی زناشوهری است که ممکن گاهی اثرات منفی بر رابطۀ همسری داشته باشد.

11. مزاج شوخی را بمیان آورید
با همسر تان شوخی کنید. این روش میتواند از گفتگوهای بی مورد جلوگیری نموده و فضای خانه را روشن کند. زندگی طوریکه میدانیم جریان متداوم چالش ها و آزمونهاست، اگر با ساده نگریستن با آن روبرو شویم این سفر بیشتر خوشایند و راحت بوده میتواند. شما شاید به زودی دریابید که همسر تان به سبب وجود همین صفت در شما؛ میخواهد با شما زمان بیشتری سپری کند.

در حقیقت، رسول خدا صلی الله علیه وسلم نیز با هسمران مطهر خویش شوخی میکرد، و همچنان با اصحاب گرامی شان شوخی میکرد (بدون دروغ گفتن) و همچنان در مقابل بعضی اصحاب سرشار و شوخ مدارا کرده است.

12. اشاراتی برای حل منازعات و نتیجه گیری از مباحثات

 

– با نیت حل منازعه به موضوع داخل شوید. اگر هردو طرف به این نیت باشند و تصمیم بگیرند که باهم دیگر مشورت کنند، خیلی امکان پذیر بنظر میخورد که موضوع به موفقیت بگراید.

– بخاطر داشته باشید که سروصدا و جنجال با دو شخص امکان پذیر است. اگر تنها یکی از این دو بخواهد که جنجال نکند، اصلاً نزاعی وجود نخواهد داشت. معمولاً کسی که ملامت است بیشتر صحبت میکند.

– هردو طرف نباید در عین حال قهر شوند. اگر یکی از طرف ها ناراحت یا قهر میشود بهتر است طرف دیگری آرام باشد.

– هیچ گاهی بالای یکدیگر سروصدا نکنید مگر اینکه خانه آتش گرفته باشد. البته که خانه هر وقت آتش نمی گیرد؛ پس زمان سروصدا کردن هم آنقدر به سرعت فرا نمی رسد.
– هرگز بدون حل منازعه ای به خواب نروید. این یکی از بدترین حالاتی است که در رابطۀ ازدواج رخ میدهد و باید از آن جلوگیری صورت گیرد. این حالت احساسات و افکار را خدشه دار ساخته و معمولاً به مشکل دامنه میدهد.

– اگر طرفی در منازعۀ میخواهد برنده باشد، بگذار برنده شود. هرگز بر برنده شدن خود اسرار نکنید؛ اسرار بر برنده شدن عمده ترین داغ شدن مشاجره ها است.

– بخاطر داشته باشید که خانۀ شما جنت است! گفته رسول گرانقدر صلی الله علیه وسلم را بخاطر بیاورید که گفته است: من خانۀ را در حومۀ جنت برای کسی که از مشاجره در حالی پرهیز کرد که به حق بود وعده میدهم، خانۀ در وسط جنت برای کسی که حتی در مزاح هم از دروغ گفتن پرهیز میکند و خانۀ برای کسی در قسمت بالایی جنت برای کسی که اخلاق نیک داشته باشد. (ابوداود 41/4782)

نوشته: داکتر عائشه همدان
برگران: نثاراحمد اسلام مل
منبع: islamgreatreligion.wordpress.com

wasiweb.com

wasiweb.com Publisher Team publish your sent articles. you can send your articles to publish, also you can be author with us. Share the website and articles with your friends

خپل نظر مو دلته ولیکئ

Back to top button
وسیع ویب
error: