ریاضيات

ریاضی (د انعطاف ټکی)

دا وېډيوي کلېپ د معارف تعلیمی رادیو تلویزیون لخوا او  د استاد شیر احمد هجران په همکاری څخه ترتیب شوی دی. درخت دانش کتابتون د معارف رادیو تلویزیون څخه مننه کوي، چې د دې وېډيويي کلېپ د نشرولو اجازه يې…

Read More »

ریاضی (مجانبونه)

دا وېډيوي کلېپ د معارف تعلیمی رادیو تلویزیون لخوا او  د استاد شیر احمد هجران په همکاری څخه ترتیب شوی دی. درخت دانش کتابتون د معارف رادیو تلویزیون څخه مننه کوي، چې د دې وېډيويي کلېپ د نشرولو اجازه يې…

Read More »

ریاضی (مظلق اعظمی او اضغری تکی)

دا وېډيوي کلېپ د معارف تعلیمی رادیو تلویزیون لخوا او  د استاد شیر احمد هجران په همکاری څخه ترتیب شوی دی. درخت دانش کتابتون د معارف رادیو تلویزیون څخه مننه کوي، چې د دې وېډيويي کلېپ د نشرولو اجازه يې…

Read More »

ریاضی (د یو تابع د ګراف مجانبونه)

دا وېډيوي کلېپ د معارف تعلیمی رادیو تلویزیون لخوا او  د استاد شیر احمد هجران په همکاری څخه ترتیب شوی دی. درخت دانش کتابتون د معارف رادیو تلویزیون څخه مننه کوي، چې د دې وېډيويي کلېپ د نشرولو اجازه يې…

Read More »

ریاضی (د هوموګرافیک تابعګانو ګرافونه)

دا وېډيوي کلېپ د معارف تعلیمی رادیو تلویزیون لخوا او  د استاد شیر احمد هجران په همکاری څخه ترتیب شوی دی. درخت دانش کتابتون د معارف رادیو تلویزیون څخه مننه کوي، چې د دې وېډيويي کلېپ د نشرولو اجازه يې…

Read More »

ریاضی (د دویمه درجه تابع ګرافونه)

دا وېډيوي کلېپ د معارف تعلیمی رادیو تلویزیون لخوا او  د استاد شیر احمد هجران په همکاری څخه ترتیب شوی دی. درخت دانش کتابتون د معارف رادیو تلویزیون څخه مننه کوي، چې د دې وېډيويي کلېپ د نشرولو اجازه يې…

Read More »

مبهم شکلونه

په دی مطلب کی د مبهم شکلونه په هکله دیر ښی معلومات تر لاسه کوي. د مبهم شکلونو درس په پي ډي اف بڼه. له لاندې لینک څخه یې ښکته کړئ. ښکته کول / Download  

Read More »

د دايرې اندازه کول

هدف: د دې درس هدف دا دی چې تاسې ګڼې دایرې اندازه کړئ او وموندئ چې آیا د محيط او قطر تر منځ يې کومه ځانګړی ارتباط موجود دی او که نه. د دايرې اندازه کول درس په پي ډي…

Read More »

اکسپوننشیل توابع (نمایي)

هرکله چېa  یو مثبت عدد او د یوه خلاف  وي، د  تابع اکسپوننشیل تابع ورته وایي. د بشپړ مطلب د لوستلو لپاره پورتنی عنوان باندی کلیک وکی. د  درس په پي ډي اف بڼه. له لاندې لینک څخه یې ښکته…

Read More »

د اکسپوننشیل او لوگارتمي انتیگرال توابع

د د اکسپوننشیل او لوگارتمي انتیگرال توابع درس په پي ډي اف بڼه. له لاندې لینک څخه یې ښکته کړئ. ښکته کول / Download

Read More »

د مشتق لوگارتمي توابع

د مشتق لوگارتمي توابع درس په پي ډي اف بڼه. له لاندې لینک څخه یې ښکته کړئ. ښکته کول / Download

Read More »
Back to top button
وسیع ویب
error: