هنرونه

د خبرو هنر، د خبرو کولو عمده ستونزې

خبرې او احساسات یا اغیزه : پیغام ورکول او په هغه پوهېدل ډېر مهم دي . موږ د ژوندانه په کارونو کې خپل مقاصد ،احساسات او اغیزې په خپلو مشورتي یا هم نظریاتي کلماتو کې تر اړوند اشخاصو پورې رسوو…

Read More »

د وینا منفي نکتې څه دي؟

خبرې او احساسات یا اغیزه : پیغام ورکول او په هغه پوهېدل ډېر مهم دي . موږ د ژوندانه په کارونو کې خپل مقاصد ،احساسات او اغیزې په خپلو مشورتي یا هم نظریاتي کلماتو کې تر اړوند اشخاصو پورې رسوو…

Read More »
Back to top button
وسیع ویب
error: