جوانان

جواناني که مدنیت و پیشرفت را در غیر اسلام می پندارند دراشتباه اند

نویسنده :شهاب لیوال اگر نګاهی ګذرا به تاریخ داشته باشیم در می یابیم که ‘هر دوره ای یکی ازملت ها ‘از لحاظ علمی.صدر اقوام وملت های دیگر بوده است. مانند ‘یونایان ، بابلی ها وایرانیان ، و دوران خاص که…

Read More »
Back to top button
وسیع ویب
error: