روانشناسی

قدر یک دقیقه را بدانیم !

وقت،  عمر انسان است.! و مهم ترین و بزرگترین چیزی است که فرد از آن مواظبت می کند و نمی گذار که بیهوده بگذرد؛ و آن را ظرفی برای اشیای ناچیز و سخنان سخیف قرار نمی دهد. بلکه آن را…

Read More »

موفقیت چیست؟ موفق کیست؟ چگونه یک فرد موفق شویم؟

موفقیت یعنی سلامتی، معنویت، ثروت، آرامش، خدمت به دیگران و امثال آن تعریف شده است. هیچ کس جز خود فرد نمی داند که چقدر موفق است بخاطر این که موفقیت یک صفت و حس درونی میباشد تا این که فرد…

Read More »

خود اعتمادی یعنی چی؟

خود اعتمادی بمعنای یقین و اعمتاد بر قوت اندرونی خود؛ اسم دوم خود اعتمادی الوالعزم است. الفاظ خود اعتمادی بسیار زیبا است اما دریافتن آن در کردار و افعال خویش مشکل است. خود اعتمادی کدام چیز خارجی نیست که آنرا…

Read More »

خشم

خشم خشم حالت روحی و انفعالی است که طفل از همان اوایل زندگی در خود احساس می‌کند و تا آخر عمر همراه هر انسانی است پس چون خشم از همان ابتدا با انسان همراه بوده و جز تمایلات و احساسات…

Read More »
Back to top button
وسیع ویب
error: