اعتماد بر نفس

خود اعتمادی یعنی چی؟

خود اعتمادی بمعنای یقین و اعمتاد بر قوت اندرونی خود؛ اسم دوم خود اعتمادی الوالعزم است. الفاظ خود اعتمادی بسیار زیبا است اما دریافتن آن در کردار و افعال خویش مشکل است. خود اعتمادی کدام چیز خارجی نیست که آنرا…

Read More »
Back to top button
وسیع ویب
error: