وسیع ویب
وسیع ویب د پښتو ژبې معلوماتو ستره پانګه
زموږ په اړه
اعلانات
خپل اعلانات دلته خپاره کړئ!
موږ سره اړیکه
Previous
Next
Treaty of Gandamak, 1879
Treaty of Gandamak, 1879

TREATY between the British Government and His Highness Muhammad Yakub Khan, Amir of Afghanistan and its dependencies, concluded at Gandamak on the 26th May 1879, by His Highness the Amir

The Word Terrorism, Media And Muslims

Terrorism is the intentional use or threat to use violence against civilians and non-combatants. occording to oxford dictionary terrorism means The use of violent actions in order to achieve political

په خاوند باندې د ښځې حقوق

په خاوند باندې د ښځې حقوق دادي چې خاوند ښځې ته نفقه  وركړي  او د استوګنې د پاره ځاى  اوله خپل توان سره سم  د ژوند نور ضروريات    برابر كړي.

خبرتیا Advertisement safi foundation
Back to top button
وسیع ویب
error: